Lốp máy cày:

0913.963.433 – Cường

+84.989.584.704 – Kim Sa Vene

+84.901.239.278 – Phong

Lốp đắp, dán:

0979.898.048 – Bình

0979.898.158 – An