Lốp máy cày

Lốp đắp, dán

Xích cao su

Lốp máy cày:

Ms.Yến: 0913.963.433 –
sales06@ndr.vn

Mr.Sovan: +84.989.584.704 – sales02@ndr.vn

 Other : Ms.Tiên: +84.901.239.278 – sales04@ndr.vn

Lốp đắp, dán:

Mr.Bình: 0979.898048 –
sales01@ndr.vn

Liên hệ